WORDEN WIE JE BENT!

Het motto heeft een paar belangrijke pijlers:
- hoe haal je het beste uit jezelf, hoe word je (nog) beter in wat je doet of wilt doen?
- hoe word je weer (van) jezelf? 
Uit deze grondvragen, of uit een combinatie van beide, komen de meeste coachingsvragen tot stand.

Hoe haalt u het beste uit uzelf?
Al diegenen die onder hun kunnen werken, weten dat er méér mogelijk is; de capaciteiten zijn in potentie aanwezig. Als u méér wilt, dan is wellicht de vraag wat er nodig is om een en ander voor elkaar te krijgen. Hoe benut u uw kwaliteiten nog beter en hoe is dit inzetbaar te maken? Hoe kunt u uw ambitie waarmaken? Welke competenties zijn er nodig en hoe zorgt u ervoor dat deze onderdeel worden van uw hele systeem? Kortom, wat is er nodig om te zorgen dat u (nog) beter wordt in uw vak? Of misschien wilt u het wel helemaal over een andere boeg gooien....Hoe dan ook, coaching kan u de weg wijzen. En meer.

Het is ook mogelijk dat ‘beter’ betekent, dat bepaalde dingen u gemakkelijker af zullen gaan dan eerder het geval was. Vol zelfvertrouwen die boeiende voordracht houden, zelfverzekerd uw mening inbrengen tijdens de vergadering en u staande houden, het project écht leiden, zorgen dat u helderder communiceert enz. Tijdens coachingsgesprekken ervaart u wat er nodig is om dáár te komen, waar u naartoe wilt. En vervolgens hoe u dat kunt inzetten.

Veel van de cliënten zijn na de coaching (nog) positiever beoordeeld, in functie gestegen, of gepromoveerd.
Excelleren leidt tot groei!

Hoe wordt u weer (van) uzelf?
De meeste mensen hebben heel goed in de gaten wat ze kunnen en wie ze zijn. Het zelfbeeld wordt jammer genoeg vaak vertroebeld door wat ze hebben toegelaten en wat ze zichzelf voorhouden. Het wordt erg als ze dat zelf ook nog zijn gaan geloven. In dat geval is er iets nodig om terug te keren naar de kern: wie ben ik echt?

Onrust, stress, ziekte kunnen de noodsignalen zijn van binnenuit; lichamelijke klachten kunnen in directe relatie staan tot geestelijke worstelingen. De bewustwording, het hoe en waarom iemand 'niet lekker in zijn vel zit' kan lang duren. Maar onbewust weten doen we het vaak allang. Om de weg naar bewustwording kracht bij te zetten helpt het lichaam graag een handje in de vorm van pijnsignalen of vormen van moeheid. We worden letterlijk tot stoppen gedwongen, gedwongen te luisteren naar de signalen van binnenuit. In combinatie met lichamelijke klachten heeft onze taal voorbeelden van dit diep van binnen weten: teveel op de schouders hebben genomen, een zware last dragen, uit het evenwicht raken, het niet scherp zien, het zit me op mijn nek...

Het consequent negeren van dieperliggende wensen met betrekking tot de huidige manier van leven in privé-relaties en/of op het werk eisen hun tol. Burnout is aan de orde van de dag. Werkt u op uw niveau of eronder? Mist u de uitdaging? Of is het juist allemaal teveel? Wordt u steeds met een kluitje het riet ingestuurd? Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom iemand zich ‘niet meer zichzelf voelt’. Coachingsgesprekken kunnen helpen. Preventief, om ziekmelding te voorkomen. Of daarna.

Anderzijds kunnen allerlei gebeurtenissen mede de oorzaak zijn van het feit dat je niet meer bent wie je was. Optimaal functioneren lukt (even) niet. In deze situaties gaan de coachingsgesprekken over het vinden van mogelijkheden. Wat er niet (meer) kan is vaak wel duidelijk. Het is de kunst de zwarte bril te verruilen voor de lichte. Als je die houding weet om te buigen, als je die weet te gronden, dan ben je erin geslaagd om een 'nieuwe' attitude te integreren. Laat u niet uit het veld slaan...!

Als je opeens niet meer bent wat je geworden was...
Actueel is de coaching in turbulente tijden waarin veel mensen te maken krijgen met reorganisatie en/of ontslag. 
Mijn motto ‘Worden wie je bent!’ wordt in een ander perspectief geplaatst als je opeens niet meer bent wat je geworden was. Immers werknemers voelen zich meestal letterlijk met hun hele ‘zijn’ de functie die ze vervullen. Als deze functie wegvalt, verliest men -in het ergste geval- zichzelf. Positieve ondersteuning waarbij benoemd wordt dat men meer is dan de functie die vervuld wordt, waarbij de waarden in werk worden vastgesteld zodat men kansen op succesvol vinden van nieuw werk vergroot en waarbij het zelfvertrouwen op peil blijft of vergroot wordt, kan belangrijk zijn.

Voor de leidinggevenden die te maken hebben met de dreigende ontslagen voor ‘hun’ mensen gelden weer andere competenties. De menselijke factor zal ook bij hen gevolgen kunnen hebben voor functioneren en welzijn. Ook hier is ondersteuning een mogelijkheid.

Een waardeNvolle relatie
Ook binnen relaties is het belangrijk 'jezelf te kunnen zijn'. Want teveel inleveren betekent verlies van jezelf. Te weinig rekening houden met de ander betekent strijd. Hoe behoud je dan je eigen identiteit met behoud van een goede relatie? En hoe kun je elkaar aanzetten tot groei? Hoe verhouden zich persoonlijke waarden met gezamenlijke? Ook hier kunnen gestructureerde gesprekken naar betere verhoudingen voeren; relatiecoaching of relatietherapie en/of individuele coaching. Voor een relatie waarin persoonlijke waarden de pijlers zijn.

Soms lijken alle succesfactoren aanwezig... 
Ook aanleg heeft begeleiding nodig. En soms ook coaching. Wanneer bijvoorbeeld hoogbegaafdheid aan de orde is, lijkt een zorgeloze (school)loopbaan voor de hand te liggen. Vaak is niets minder waar en is succes lang niet altijd vanzelfsprekend. De aanleg kan zelfs behoorlijk in de weg zitten. Coachingsgesprekken kunnen helpen structuur aan te brengen. Wat wil je bereiken en wat is hiervoor nodig? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe zorg je dat anderen je begrijpen? Ook nu is communicatie weer een belangrijk onderdeel van de coaching. En het verwerven van specifieke competenties.

Tijdens de coaching zal duidelijk worden dat een goede communicatie van wezenlijk belang is. Hoe krijg je wat je wilt? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe zorg je ervoor dat anderen je begrijpen? Hoe komt de boodschap over? En........hoe zorg je ervoor dat je de boodschap van anderen begrijpt? Hoe te communiceren is de rode draad tijdens de gesprekken.